نیمکت انتظار W708L3 – نیلپر

نیمکت انتظار مناسب استفاده در ادارات و محل کار ،مطب ، بیمارستان ، سالن انتظار و … ؛ راحت و طبی برای استفاده طولانی

سنجش

توضیحات

نیمکت انتظار مناسب استفاده در ادارات و محل کار ،مطب ، بیمارستان ، سالن انتظار و … ؛ راحت و طبی برای استفاده طولانی

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :