مبل رادسیستم W208

مبل تمام روکش – چرم و پارچه – اسکلت فلزی – فوم سرد – پایه های آبکاری شده
تکنفره و دو نفره

سنجش

توضیحات

مبل تمام روکش – چرم و پارچه – اسکلت فلزی – فوم سرد – پایه های آبکاری شده
تکنفره و دو نفره

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :