صندلی SL206R ( جک + رکاب ) پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی

صندلی SL206R
کفی گرد و ارتفاع قابل تنظیم ( جکدار )
مناسب جهت استفاده پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی
بسیار مقاوم و کاربردی

سنجش

توضیحات

صندلی SL206R
کفی گرد و ارتفاع قابل تنظیم ( جکدار ) – رکابدار
مناسب جهت استفاده پزشکی – آزمایشگاهی – صنعتی
بسیار مقاوم و کاربردی

اطلاعات بیشتر

گارانتی :