صندلی کنفرانس – انتظار SC507x – SC507C

صندلی های سری 07 نیلپر
مناسب جهت استفاده در محیط کار و منزل
پایه ثابت کنفرانسی و با دو مدل بدون دسته و دسته ثابت

سنجش

توضیحات

صندلی های سری 07 نیلپر
مناسب جهت استفاده در محیط کار و منزل
پایه ثابت کنفرانسی و با دو مدل بدون دسته و دسته ثابت

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :