صندلی کترشناسی E343 رادسیستم

صندلی مدرن ؛راحت و سبک
پشتی توری و نشیمن طبی – تنظیم ارتفاع

سنجش

توضیحات

صندلی مدرن ؛راحت و سبک
پشتی توری و نشیمن طبی – تنظیم ارتفاع

توضیحات تکمیلی

تنوع پارچه :

گارانتی :