صندلی کارشناسی SK507H – SK507C – SK507X

صندلی های سری 07 نیلپر
مناسب جهت استفاده در محیط کار و منزل
گردان و با دو مدل دسته ثابت و قابل تنظیم

سنجش

توضیحات

صندلی های سری 07 نیلپر
مناسب جهت استفاده در محیط کار و منزل
گردان و با دو مدل دسته ثابت و قابل تنظیم

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :