صندلی های سری 480 رادسیستم (مدیریت – انتظار – کارشناس )

صندلی مدرن ؛راحت و طبی
تنظیم ارتفاع – قفل تکیه گاه – تنظیم کف صندلی ( عمق )
مکانیزم پشرفته

سنجش

توضیحات

صندلی مدرن ؛راحت و طبی
تنظیم ارتفاع – قفل تکیه گاه – تنظیم کف صندلی ( عمق )
مکانیزم پشرفته
مدیریت – پشت بلند: M480
کارشناسی – کارمندی : E480
انتظار – کنفرانس : C480

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :