صندلی های سری 10 نیلپر

سری صندلی های 10 نیلپر با طراحی مدرن و با اصول ارگونومیک
صندلی مدیریت پشت بلند : SM910
صندلی مدیریت : SM810
صندلی کارشناسی : SC810K
صندلی کنفرانسی : SC810F – SC810Fi

سنجش

توضیحات

سری صندلی های 10 نیلپر با طراحی مدرن و با اصول ارگونومیک
صندلی مدیریت پشت بلند : SM910
صندلی مدیریت : SM810
صندلی کارشناسی : SC810K
صندلی کنفرانسی : SC810F – SC810Fi

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :