صندلی های سری 04 نیلپر

صندلی های سری 04 نیلپر
شامل صندلی های کارشناسی – کارمندی – کنفرانس
شامل مدل های :
SL104X  صندلی گردان پشت کوتاه – جک دار – بدون دسته

SK404 صندلی گردان پشت کوتاه – جک دار  – دسته ثابت

SK504F صندلی گردان پشت بلند – جک دار – دسته ثابت

SK504H صندلی گردان پشت بلند – جکدار – دسته قابل تنظیم

سنجش

توضیحات

صندلی های سری 04 نیلپر
شامل صندلی های کارشناسی – کارمندی – کنفرانس
شامل مدل های :
SL104X  صندلی گردان پشت کوتاه – جک دار – بدون دسته

SK404 صندلی گردان پشت کوتاه – جک دار  – دسته ثابت

SK504F صندلی گردان پشت بلند – جک دار – دسته ثابت

SK504H صندلی گردان پشت بلند – جکدار – دسته قابل تنظیم

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :