صندلی های اداری سری 01 نیلپر

ست اداری سری 01
شامل مدل های

صندلی مدریتی SM901E

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601G دسته دار با پایه کروم

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601B دسته دار با پایه فلزی روکش پلاستیک

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601X بدون دسته با پایه فلزی روکش پلاستیک

سنجش

توضیحات

ست اداری سری 01
شامل مدل های

صندلی مدریتی SM901E

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601G دسته دار با پایه کروم

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601B دسته دار با پایه فلزی روکش پلاستیک

صندلی  کارشناسی – کارمندی SK601X بدون دسته با پایه فلزی روکش پلاستیک

اطلاعات بیشتر

تنوع رنگ :

گارانتی :

نوع دسته :

تنوع پارچه :