صندلی ها

اتواع صندلی با کاربرد کنفرانس و انتظار با پایه ثابت

انواع صندلی های کارشناسی و کارمندی

صندلی های مناسب استفاده خانگی در این دسته می باشد

انواع صندلی

مدیریت و بشت بلند

صندلی و نیمکت های انتظار با چیدمان ویژه

انواع صندلی کار و صندلی تابوره

با کاربرد صنعتی ، پزشکی ، کار 

صندلی های ساده و سبک چهار پایه 

 

انواع صندلی و میز غذاخوری

مناسب جهت استفاده در رستوران ، سالن غذاخوری و... 

انواع صندلی های آموزشگاهی

صندلی های مناسب استفاده در آموزشگاه ها – مدارس – دانشگاه ها

انواع صندلی های آمـفــی تـئـاتــر

مناسب جهت استفاده در سالن های همایش - اجتماعات - سینما - سالن کنفرانس