میز کنفرانس 10587 – بادوام

در 10 رنگ روکش MDF درجه ۱ .

قابلیت جاسازی تجهیزات کنفرانسی .

ساخت سفارسی مطابق با اندازه اتاق و کاربری خاص شما امکان پذیر می باشد .

سنجش

توضیحات

در 10 رنگ روکش MDF درجه ۱ .

قابلیت جاسازی تجهیزات کنفرانسی .

ساخت سفارسی مطابق با اندازه اتاق و کاربری خاص شما امکان پذیر می باشد .