مبل رادسیستم W210

اسکلت و پایه ها فلز آبکاری – فوم سرد – روکش چرم و پارچه
تکنفره – دو نفره

سنجش

توضیحات

اسکلت و پایه ها فلز آبکاری – فوم سرد – روکش چرم و پارچه
تکنفره – دو نفره

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :