صندلی کنفرانس – انتظار SC708G نیلپر

صندلی کنفرانس – انتظار SC708G نیلپر

مناسب جهت استفاده در پشت میز کنفرانس – صندلی انتظار در سالن (مطب – بانک – دفاتر )

سنجش

توضیحات

صندلی کنفرانس – انتظار SC708G نیلپر

مناسب جهت استفاده در پشت میز کنفرانس – صندلی انتظار در سالن (مطب – بانک – دفاتر )

توضیحات تکمیلی

تنوع رنگ :

گارانتی :

شما شاید این را هم دوست داشته باشید